Eurofondy

Logo Európskej únie Logo programu

Názov projektu:Penzión na Kopanici
Operačný program:Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:Cestovný ruch
Opatrenie:Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Cieľ projektu:Poskytovaním komplexných služieb s celoročným využitím dosiahnuť dlhodobú konkurencieschopnosť žiadateľa o rozvoj cestovného ruchu v regióne.
Prijímateľ:SPN plus s.r.o.
Miesto realizácie projektu:Dolný Kubín
Doba realizácie:31.8.2009-31.07.2011
Výška finančného príspevku:€497 927,27

Logo SACR Ministerstvo hospodárstva

Fotografie

Fotografia penziónu Fotografia penziónu Fotografia penziónu

 

SPN s.r.o., Alej Slobody 15, Dolný Kubín, +421-43-582 3591

© 2008 SPN | Internetové stránky vytvoril Blueweb

Stavebné materiály a činnosti, veľkoobchod a vzorková predajňa

  • Nízka cena zaručená!
    +421-902 407 001
  • e-mail
  • mapa