O spoločnosti

Materiálno tecnické zabezpečenie

Firma SPN Plus vznikla v roku 2001. Má vlastné skladové priestory - v budovách o výmere 3000m2, na spevnených plochách 1500m2, predajňu 120m2, obchodné kancelárie v Dolnom Kubíne a Čadci.

Stavebniny sú vybavené dopravnými prostriedkami na rozvoz materiálu auto s rukou 18t, auto s rukou 8t, auto valník 3t a auto 1t.

Ďalej firma SPN Plus disponuje vlastnými modernými dopravno mechanizačnými prostriedkami k výkonu stavebnej činnosti a realizáciu stavieb od výkopu až po strechu resp. stavby na kľúč. Firma je ďalej vybavená žeriavom, hydraulickými plošinami do 8m, 15m a 22m. Aj preto je firma konkurencie schopná a úspešná v súťažiach, viď. referencie.

Predajňa Predajňa Predajňa Predajňa

Organizačná štruktúra

Firmu SPN Plus riadi riaditeľ spoločnosti,ktorý má manažéra stavebnín a manažéra realizácie stavieb.

Priemerný počet zamestnancov je cca 20,v sezóne až 60 pracovníkov v rôznych profesiach.

V rámci štruktúry firma využíva právne, ekonomické a auditorské služby.

Stavebný manažér vrámci marketingu a cenových ponúk využíva informácie manažéra stavebnín a ich zmluvných dodavateľov,čo umožňuje zabudovať progresívné materiály v cenovo zvýhodnených reláciach.

Predmet činnosti spoločnosti

Firma SPN Plus vykonáva stavebnú činnost-zemné práce, betonáž, murovanie, tesárske a šalovacie práce, izolácie, sadrokartóny, montáž strešných krytin.

Ďalej vykonáva špecializované práce-priemyselné podlahy-drátkobetóny, epoxidové podlahy, kryštalické izolácie, sanačné práce, zateplovacie práce, spevnené plochy-asfaltové komunikácie a zámkové dlažby i drevodomy

Vrámci služieb firma vykonáva poradenstvo a návrhy vo vlastnom fasádnom štúdiu ďalej vykonávame miešanie farieb fasádne, interierové, omietky-akrylátové, sikátové a silikonové.

Prevádzame návrhy a bezplatný výpočet spotreby materiálu, krytiny, statické výpočty stropov a iné služby.

 

SPN s.r.o., Alej Slobody 15, Dolný Kubín, +421-43-582 3591

© 2008 SPN | Internetové stránky vytvoril Blueweb

Stavebné materiály a činnosti, veľkoobchod a vzorková predajňa

  • Nízka cena zaručená!
    +421-902 407 001
  • e-mail
  • mapa