O spoločnosti

Prečítajte si viac informácií o našej spoločnosti

Realizácie

Firma vykonáva aj poradenstvo a návrhy vo vlastnom fasádnom stúdiu.

Prečítať viac

Akcie

Sledujte a využite naše akcie spoločnosti, ktoré prinášame každý mesiac

Prečítať viac

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Prečítať viac

Materiálno tecnické zabezpečenie


Firma SPN Plus vznikla v roku 2001. Má vlastné skladové priestory - v budovách o výmere 3000m2, na spevnených plochách 1500m2, predajňu 120m2, obchodné kancelárie v Dolnom Kubíne a Čadci. Stavebniny sú vybavené dopravnými prostriedkami na rozvoz materiálu auto s rukou 18t, auto s rukou 8t, auto valník 3t a auto 1t. Ďalej firma SPN Plus disponuje vlastnými modernými dopravno mechanizačnými prostriedkami k výkonu stavebnej činnosti a realizáciu stavieb od výkopu až po strechu resp. stavby na kľúč. Firma je ďalej vybavená žeriavom, hydraulickými plošinami do 8m, 15m a 22m. Aj preto je firma konkurencie schopná a úspešná v súťažiach, viď. referencie.

Organizačná štruktúra

Firmu SPN Plus riadi riaditeľ spoločnosti,ktorý má manažéra stavebnín a manažéra realizácie stavieb. Priemerný počet zamestnancov je cca 20,v sezóne až 60 pracovníkov v rôznych profesiach. V rámci štruktúry firma využíva právne, ekonomické a auditorské služby. Stavebný manažér vrámci marketingu a cenových ponúk využíva informácie manažéra stavebnín a ich zmluvných dodavateľov,čo umožňuje zabudovať progresívné materiály v cenovo zvýhodnených reláciach.

Predmet činnosti spoločnosti

Firma SPN Plus vykonáva stavebnú činnost-zemné práce, betonáž, murovanie, tesárske a šalovacie práce, izolácie, sadrokartóny, montáž strešných krytin. Ďalej vykonáva špecializované práce-priemyselné podlahy-drátkobetóny, epoxidové podlahy, kryštalické izolácie, sanačné práce, zateplovacie práce, spevnené plochy-asfaltové komunikácie a zámkové dlažby i drevodomy Vrámci služieb firma vykonáva poradenstvo a návrhy vo vlastnom fasádnom štúdiu ďalej vykonávame miešanie farieb fasádne, interierové, omietky-akrylátové, sikátové a silikonové. Prevádzame návrhy a bezplatný výpočet spotreby materiálu, krytiny, statické výpočty stropov a iné služby.

Our Office
Top